ჩვენს შესახებ

ჩვენი კომპანია დაარსდა 2010 წელს. მისი საქმიანობის ძირითად სფეროს წარმოადგენს: ქაღალდის გადამუშავება, ადგილობრივი წარმოება. PAPERGEO თანამშრომლობს ევროპისა და აზიის განვითარებულ ქვეყნების მწარმოებელ კომპანიებთან და ახორციელებს თერმული ქაღალდისა და სხვადასხვა დასახელების პროდუქციის იმპორტს. ჩვენს კომპანიაში პრიორიტეტულია ხარისხი, პარტნიორებთან კარგი ურთიერთობა და მომხმარებლისთვის ისეთი მომსახურების შეთავაზება, რომელიც დაზოგავს მათ დროსა და ენერგიას. ამავდროულად დააკმაყოფილებს მათ სურვილებს და მოთხოვნებს. კომპანია ორიენტირებულია კლიენთა ეფექტურ მომსახურებაზე. ჩვენს მომსახურებაში შედის პროდუქციის ადგილზე მიტანაც. გამოცდილებამ გვაჩვენა რამდენიმე მთავარი პრინციპი თუ როგორ ვუპასუხოთ თქვენს მოთხოვნებს: კლიენტთა ეფექტური მომსახურება და კომპანიის მუდმივი განვითარება.